Polski ekranie klawiatury Polish Keyboard Layout

Polish keyboard

Daleko od domu? Nie mają odpowiedniej klawiatury?
Świetna okazja, aby dowiedzieć się dotykać-typowania!

Far from home? No suitable keyboard?
Great opportunity to learn touch-typing!

Please read The Frontype Method. Five easy steps to touch-typing. >>>
Frontype is a real-time typing tutor with semitransparent on-screen keyboard.
Frontype reflects all your operations with physical keyboard and can be used for simulation of any national keyboard layout.
Frontype looks like a grey transparent film over the screen. Screenshot
It's easy to adjust and customize: size, transparency, color, key sets etc.


Download Frontype onscreen keyboard

If you don't see Polish layout at your screen immediately
please, make sure Polish Language is added to your Windows
(Input languages are included with Windows, but you need to add them to your list of languages before you can use them.)
see also: HOW TO ADD POLISH AS ANOTHER INPUT LANGUAGE

System Windows XP

Aby zainstalować obsługę innego języka i układu klawiatury w systemie Windows XP, wykonaj następujące kroki:
  1. W standardowym menu Start systemu Windows XP kliknij polecenie Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

    W klasycznym menu Start systemu Windows XP kliknij polecenie Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe.
  3. Kliknij kartę Języki, a następnie kliknij przycisk Szczegóły w obszarze „Usługi tekstowe i języki”.
  4. Kliknij przycisk Dodaj w obszarze „Zainstalowane usługi”, a następnie kliknij język, który chcesz dodać, i układ klawiatury, którego chcesz używać dla danego języka.
  5. Aby skonfigurować ustawienia dla paska języka, kliknij pozycję Pasek języka w obszarze „Preferencje”.

  6. hit counters Bookmark and Share

    Virtual-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-awardTyping Tutor Award