Ελληνικό Πληκτρολόγιο οθόνης Greek Screen Keyboard

Greek keyboard

Μακριά από το σπίτι; Δεν κατάλληλο πληκτρολόγιο;
Μεγάλη ευκαιρία να μάθουν την αφή-δακτυλογράφηση!

Far from home? No suitable keyboard?
Great opportunity to learn touch-typing!

Please read The Frontype Method. Five easy steps to touch-typing. >>>
Frontype is a real-time typing tutor with semitransparent on-screen keyboard.
Frontype reflects all your operations with physical keyboard and can be used for simulation of any national keyboard layout.
Frontype looks like a grey transparent film over the screen. Screenshot
It's easy to adjust and customize: size, transparency, color, key sets etc.


Download Frontype onscreen keyboard

IMPORTANT! If you don't see your language just add it in Windows.
Τρόπος προσθήκης και ενεργοποίησης επιπλέον γλωσσών στα Windows


Για να εγκαταστήσετε μια άλλη γλώσσα και διάταξη πληκτρολογίου στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Στο τυπικό μενού "Έναρξη" (Start) των Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).

    Στο κλασικό μενού "Έναρξη" (Start) των Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες (Languages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details) στην περιοχή "Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής" (Text services and input languages).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) στην περιοχή "Εγκατεστημένες υπηρεσίες" (Installed Services) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε και στη διάταξη πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη γλώσσα.
  • Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της γραμμής γλώσσας, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή γλώσσας (Language Bar) στην περιοχή "Προτιμήσεις".

  • hit counters Bookmark and Share

    Virtual-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-awardTyping Tutor Award