Czech Keyboard Layout

Czech keyboard

Daleko od domova? Žádné vhodné klávesnice?
Velká příležitost dozvědět dotek-typizace!

Far from home? No suitable keyboard?
Great opportunity to learn touch-typing!

Please read The Frontype Method. Five easy steps to touch-typing. >>>
Frontype is a real-time typing tutor with semitransparent on-screen keyboard.
Frontype reflects all your operations with physical keyboard and can be used for simulation of any national keyboard layout.
Frontype looks like a grey transparent film over the screen. Screenshot
It's easy to adjust and customize: size, transparency, color, key sets etc.


Download Frontype onscreen keyboard

IMPORTANT! If you don't see your language just add it in Windows.

Přidání a povolení dalších jazyků v systému WindowsSystém Windows XP

Chcete-li nainstalovat nový jazyk a rozložení klávesnice v systému Windows XP, postupujte takto:

  1. Ve standardní nabídce Start systému Windows XP klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.

    V klasické nabídce Start systému Windows XP klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a poté na příkaz Ovládací panely.
  2. Poklepejte na panel Místní a jazykové nastavení.
  3. Klepněte na kartu Jazyky a potom klepněte ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu na tlačítko Podrobnosti.
  4. V rámečku Instalované služby klepněte na tlačítko Přidat a poté klepněte na jazyk, který chcete přidat, a na rozložení klávesnice, které chcete pro tento jazyk používat.
  5. Chcete-li nastavit konfiguraci panelu jazyků, klepněte ve skupinovém rámečku Předvolby na tlačítko Panel jazyků.
  6. hit counters Bookmark and Share

    Virtual-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-downloadOn-screen-keyboard-awardTyping Tutor Award